Ambassade van België in Cuba
Home Verzending en afhaling van documenten

Verzending en afhaling van documenten

Verzending en afhaling van documenten

Documenten dienen te worden opgestuurd en afgehaald op het volgend adres :

Embajada de Bélgica en La Habana

Calle 8 no. 309 entre 3ra y 5ta Avenida, Miramar

La Habana, Cuba

Documenten opsturen

Gelieve altijd een begeleidende brief te voorzien met uw documenten waarin u uw naam en contactgegevens vermeldt (vergeet uw e-mail adres niet), evenals de bedoeling van het document (visum, legalisatie, nationaliteit,…). Indien u een betaling heeft uitgevoerd, stuur dan het betwijs van betaling mee met uw documenten.

Wij raden u aan om vanuit het buitenland altijd enkel documenten te sturen met een private koerierdienst (type DHL, Fedex,…) omdat lokale postdiensten traag zijn en onzeker, met inbegrip van een aangetekende zending.

Indien u een ons een visumaanvraag stuurt voor een visum D dient u erover te waken dat u 1 volledig pakket aan ons stuurt met alle nodige documenten voor elke aanvragen. Indien verschillende personen uit verschillende landen verschillende documenten opsturen voor één en dezelfde aanvraag dan zorgt dit enkel voor verwarring en voor vertraging bij de behandeling van uw aanvraag.

Personen die een visum C wensen aan te vragen dienen zich persoonlijk aan te melden bij de respectievelijke ambassades.

De koerierdienst kan u de ontvangst van de documenten bevestigen (via hun website). De Ambassade van België in Havana zal u inlichten over de ontvangst zodra we behandeling van de documenten beginnen. Dank daarom een e-mail adres mee te delen.

Documenten afhalen

De Ambassade is niet verantwoordelijk voor het organiseren van de verzending van documenten. Ofwel stuurt u ons samen met uw documenten een vooraf betaalde retourenveloppe met uw documenten mee, ofwel organiseert u zelf de afhaling van uw documenten mete en koerierdienst, op het ogenblik dat wij u informeren dat uw documenten klaar zijn voor afhaling.

Indien u ons een vooraf betaald retourenveloppe stuurt, dient deze volledig en leesbaar ingevuld te zijn (inclusief ons adres en uw rekeningnummer bij de koerierdienst).

Indien u uw documenten laat afhalen via een koerierdienst dan dient u er voor te zorgen dat de koerier in bezit is van een airway-bill (vrachtbrief) met vermelding van de naam van de betreffende persoon (de visumaanvrager, de papoortaanvrager, die wiens documenten we legaliseren, enz.). De Ambassade is niet verantwoordelijk voor het invullen of printen van een airway-bill noch voor het contacteren van koerierdiensten.

In Haïti

De documenten moeten worden afgegeven en teruggehaald worden bij het Ereconsulaat in Port-au-Prince van België in Haïti, zij zullen er voor zorgen dat het word opgestuurd naar de Ambassade van België in Havana. Alle kosten voor de verzending via de verzendingsdienst voor het opsturen en het terugsturen van de documenten moeten door de klant betaald worden.

In de Dominicaanse Republiek

De documenten moeten rechtstreeks naar de Ambassade van België in Havana worden gestuurd. We raden U aan om gebruik te maken van DHL voor het opsturen en het recupereren van de documenten. Alle kosten voor de verzending via de verzendingsdienst voor het opsturen en het terugsturen van de documenten moeten door de klant betaald worden.