Ambassade van België in Cuba
Home Newsroom

Newsroom

News Items

21 sep

Vandaag wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Vrede gevierd. 70 jaar na de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens staat deze dag dit jaar in het teken van het recht op vrede. België zal zich daarvoor blijven inzetten.

17 sep

Jean Van Wetter (40) wordt vandaag de nieuwe algemeen directeur van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. Hij volgt Carl Michiels op, die het agentschap veertien jaar met succes heeft geleid. De raad van bestuur dankt Carl Michiels voor zijn inzet en verwezenlijkingen. Hij heeft het agentschap in de moeilijke beginjaren op het juiste spoor gezet en er een internationaal gewaardeerde organisatie van gemaakt.

14 sep

Vicepremiers Alexander De Croo en Didier Reynders volgen met grote bezorgdheid de ontwikkelingen in de bedoeïenengemeenschap van Khan al-Ahmar. Net als de hoge vertegenwoordiger van de EU Federica Mogherini en andere Europese landen doen ze een oproep aan de Israëlische overheid om niet verder te gaan met de sloop van het dorp. Daardoor zouden de inwoners van de gemeenschap gedwongen worden om zich te verplaatsen. Verschillende voorzieningen van de Palestijnse gemeenschap zijn gefinancierd door de EU en haar lidstaten, waaronder België.

13 sep

De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders verwelkomt de lancering van de Belgische website voor burgerraadplegingen over de toekomst van de Europese Unie.

11 sep

Gezamenlijk communiqué ter gelegenheid van het officiële bezoek in Angola van Zijne Excellentie Didier Reynders, Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België.

03 sep

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo herbevestigt de Belgische humanitaire hulp aan de regio van het Tsjaadbekken. In de marge van de Conferentie op Hoog Niveau over het Tsjaadmeer in Berlijn, geeft de Minister aan dat België dit jaar meer dan 9 miljoen euro investeert in de regio waar 11 miljoen mensen nood hebben aan humanitaire hulp om te overleven.

31 aug

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in eerste lezing een wetsontwerp goedgekeurd dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid grondig hertekent. Het nieuwe wettelijke kader sluit nauw aan bij de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de zeventien Duurzame ontwikkelingsdoestellingen van de Verenigde Naties. “Dit is het sluitstuk van een bijzonder diepgaande hervorming van het Belgisch ontwikkelingsbeleid de voorbije jaren,” zegt minister Alexander De Croo.

28 aug

Matthieu Branders is de nieuwe woordvoerder voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Sinds 1 augustus vervangt hij Didier Vanderhasselt, die Brussel verlaat om ambassadeur te worden in Pretoria. Vanaf vandaag vervoegt Karl Lagatie het team als adjunct-woordvoerder.

21 aug

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden met het algemeen vreedzame verloop van de presidentsverkiezingen in Mali, ondanks de moeilijke veiligheidssituatie in bepaalde delen van het land.

10 aug

Na de benoeming van een presidentskandidaat voor het Gemeenschappelijk Front voor Congo (FCC), verwelkomt België dat de huidige president, Joseph Kabila Kabange, afstand doet van een derde termijn, zoals bepaald in de Grondwet en het Oudejaarsakkoord van december 2016