Ambassade van België in Cuba
Home Consulaire diensten Notariële bevoegdheid

Notariële bevoegdheid

In elk mensenleven doen zich een aantal gebeurtenissen voor waarvoor de betrokkene zich tot een notaris moet wenden (bv. huwelijkscontract, wijziging van de huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, schenking, aankoop en verkoop van een onroerend goed, een hypothecaire lening, een testament bij openbare akte of internationaal testament, de vereffening van een nalatenschap, enz.).

Belgen met verblijfplaats in het buitenland kunnen voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, steeds terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse.

Belgen met gewone verblijfplaats in een land buiten de Europese Unie kunnen zich ook wenden tot de Belgische consulaire vertegenwoordiger bevoegd voor het consulair ressort.

Immers, enkel de consulaire posthoofden waarvan het consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen, zijn wettelijk bevoegd tot het verlijden van notariële akten.

Op basis van het beginsel van 'Belgisch belang' mogen de Belgische vertegenwoordigers in het buitenland notariële akten opstellen in dezelfde hoedanigheid als een notaris in België op voorwaarde dat hen vooraf een ontwerpakte van een Belgisch notaris wordt voorgelegd.

Zij mogen weigeren op te treden als notaris indien een juridische of feitelijke moeilijkheid hen daarvan weerhoudt.

Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen.

Lees meer...

Nieuw: digitale notariële volmachten

Sinds 4 mei 2020 is het voor Belgische burgers mogelijk om een ​​digitale volmacht te geven aan een vertrouwenspersoon of aan een medewerker in een notariskantoor in België zodat deze een koopakte, een schenking of een andere notariële akte kan ondertekenen. akte, in zijn plaats, bij een Belgische notaris.

Onze burger, die zowel in België als in het buitenland kan verblijven, moet beschikken over een internetverbinding, een elektronische Belgische identiteitskaart en de correcte pincode. Met deze tools kan de burger vervolgens een digitale volmacht geven aan een notaris of een vertrouwenspersoon in België die dan in zijn plaats de authentieke akte tekent.

Neem voor praktische informatie contact op met uw notaris