Ambassade van België in Cuba

België in Cuba

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Havana? U reist als toerist in deze landen en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Cuba gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Voor consulaire vragen, gelieve u per e-mail te richten tot havana@diplobel.fed.be of havana.visa@diplobel.fed.be

 

Reisbeperkingen door de Covid-19-pandemie

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl
 

Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op havana@diplobel.fed.be of telefonisch op +53 5 280 50 09. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg de reisadviezen.

Zoals minister Goffin opmerkte in zijn brief van 17 maart, staan we voor uitzonderlijke omstandigheden en is soms wat geduld nodig. Alvast bedankt voor uw begrip.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op TravellersOnline blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Voor vluchten gecharterd door een ander land dan België in het kader van het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie, moet u er rekening mee houden dat het aantal beschikbare plaatsen voor Belgische burgers de exclusieve bevoegdheid is van de staat die deze vlucht organiseerde. Als er niet genoeg plaatsen zijn om alle Belgen die dat wensen terug te brengen, wordt prioriteit gegeven aan de meest kwetsbare landgenoten (gezondheid, ernstige aandoeningen) of degenen die reizen met zeer jonge kinderen.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

 

 

BELANGRIJKE OPMERKING

Gezien de huidige internationale gezondheidscrisis na de COVID-19 is de Belgische ambassade in Havana (Cuba) is gesloten voor het publiek. Enkel per afspraak kunt u bij de ambassade terecht, indien het om een dringend probleem gaat en indien de situatie dat toelaat. Om een afspraak te maken, kunt u een e-mail met uw gegevens sturen naar havana@diplobel.fed.be

 

 

UPDATE Coronavirus

Wereldwijd worden stappen ondernomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de pandemie te stoppen. Het virus verspreidt zich wereldwijd en kan daarom uw reizen sterk verstoren. Steeds meer landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen zodat de grensoversteek niet langer gegarandeerd kan worden. Het risico op blokkering voor Belgische burgers is zo groot geworden dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

Het wordt aanbevolen dat iedereen die momenteel in het buitenland is de instructies van de lokale autoriteiten zorgvuldig opvolgt. Schrijf je ook in op https://travellersonline.diplomatie.be/ om je indien nodig te kunnen lokaliseren. Mensen die voor een korte periode in het buitenland verblijven, zoals toeristen of studenten, worden uitgenodigd om een ​​eventuele vervroegde terugkeer te overwegen ofwel bereid te zijn het risico te lopen langer te blijven dan verwacht op hun plaats van bestemming. Huisvesting, financiën, familie, verzekeringen, medische toestand en gezondheidszorg zijn zaken die u moet overwegen. Als u ervoor kiest om terug te keren, neem dan eerst contact op met uw touroperator, uw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Mensen die permanent in het buitenland verblijven, moeten zelf beslissen of een verblijf daar de beste optie is. Houd er rekening mee dat er steeds minder vluchten worden uitgevoerd en dat het steeds moeilijker wordt om terug te keren.

In noodgevallen staat onze ambassade klaar om Belgische landgenoten in het buitenland te helpen, maar het is ook belangrijk dat de burger de verantwoordelijkheid neemt en de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgt. Reisadviezen voor Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek worden continu bijgewerkt op basis van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

 
VISA

De COVID-19-crisis heeft ook een impact op de visumactiviteit van onze ambassade. Alle niet-essentiële reizen van niet-Europese staatsburgers naar Europa worden voor ten minste 30 dagen opgeschort. Het is momenteel dus niet mogelijk om naar België te reizen voor Cubaanse, Dominicaanse en Haïtiaanse burgers die geen residentie hebben in België. Wij nodigen u uit om uw reis en uw visumaanvraag uit te stellen bij onze ambassade. De Ambassade is enkel open op afspraak voor noodgevallen (contacteer havana@diplobel.fed.be). Zieke personen zullen niet aanvaard worden op afspraak en worden uitgenodigd ons telefonisch te contacteren (+5372042410). Visumaanvragen voor vertrek binnen 30 dagen worden niet meer verwerkt. Voor verzoeken voor toekomstige data nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen vanaf 17/04/2020. Afhankelijk van de ontwikkeling van de crisis kunnen nog aanvullende maatregelen worden genomen.

 
CONSULAIRE DIENSTEN

Consulaire diensten voor Belgen blijven op afspraak mogelijk; u kunt een afspraak aanvragen door een mail te sturen naar de ambassade via havana@diplobel.fed.be.

Indien u vaststelt dat de grenzen van het land waar u verblijft effectief gesloten zijn en zelfs reizen om in België te geraken niet meer mogelijk zijn, dan kunnen wij u enkel adviseren om te blijven waar u bent. Vergewis u ervan dat u onderdak hebt en probeer om via contacten met België zelf hulp te regelen o.a. met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (medicatie), uw familie en vrienden om u te helpen. In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt.

 

Facebookgroepen: Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek

Sinds augustus 2016 is de Belgische ambassade in Havana ook bevoegd voor de Dominicaanse Republiek en Haïti. Om uitwisselingen met de Belgen die er wonen te stimuleren, en voor iedereen die geïnteresseerd is in de relaties tussen België en deze drie landen, heeft de ambassade groepen gelanceerd op Facebook:

Sluit u bij ons aan!

 

Nieuwe Ambassadeur

Wij hebben het genoegen om mevrouw Jehanne Roccas welkom te heten als nieuwe Ambassadeur van België voor Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek.

Voorheen was mevrouw Roccas Ambassadeur in Vietnam en in Kroatië.   Ze was ook Consul-Generaal in Sint Petersburg in Rusland en oefende diplomatieke functies uit in Genève, Madrid en bij het Koninklijk paleis in Brussel. 

 

 

Nieuws

02 jul

De minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), verklaart dat: "Naar aanleiding van de goedkeuring op 30 juni van de Europese aanbeveling die niet-essentiële reizen uit een 15-tal landen buiten de Europese Unie geleidelijk aan toestaat, is België begonnen met overleg met deskundigen van de betrokken overheidsdiensten om te komen tot een voorzichtige heropening van zijn grenzen".

02 jul

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin verwelkomt de nieuwe conclusies van de Raad van de Europese Unie over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Afrika, het die op dinsdag 30 juni 2020 aangenomen werden en waaraan België actief heeft bijgedragen en die als basis zullen dienen voor de discussies om de relatie met onze Afrikaanse partners te herdefiniëren.

01 jul

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin verwelkomt de resolutie die de VN-Veiligheidsraad in New York vandaag heeft aangenomen over de Covid-19-pandemie. De Veiligheidsraad roept met resolutie 2532 op tot humanitaire wapenstilstanden van negentig dagen in alle conflictgebieden wereldwijd, om het hoofd te kunnen bieden aan de Covid-19-pandemie.

30 jun

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin is tevreden dat de internationale conferentie ‘Supporting the future of Syria and the region’, die vandaag 30 juni 2020 in virtuele vorm plaatsvond, erin geslaagd is om de aandacht te vestigen op de moeilijke humanitaire situatie van de Syrische bevolking en daarnaast te pleiten voor hernieuwde inspanningen voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië.

30 jun

De Europese lidstaten keurden vandaag een aanbeveling goed die het landen uit de EU en Schengenzone (EU+) mogelijk maakt niet-essentiële reizen vanuit 14 landen buiten de EU+ vanaf 1 juli weer toe te staan. De Belgische regering zal op basis van het EU-kader spoedig evalueren wanneer en aan welke voorwaarden niet-essentiële reizigers uit deze 14 landen weer toegang krijgen tot het Belgisch grondgebied. Daarnaast worden de uitzonderingen voor essentiële reizen uitgebreid.