Ambassade van België in Cuba

België in Cuba

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Havana? U reist als toerist in deze landen en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Cuba gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Voor consulaire vragen, gelieve u per e-mail te richten tot havana@diplobel.fed.be 

 

Biometrische missie Santo Domingo

Op vrijdag 14 december en zaterdag  15 december 2018 organiseren we in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) opnieuw een biometrische zending voor het ontvangen van paspoortaanvragen.

U kunt hierbij een aanvraag indienen indien u :

  • De Belgische nationaliteit hebt en
  • Ingeschreven bent in de consulaire registers van deze ambassade en
  • De geldigheid van uw huidig paspoort binnen de 18 maanden vervalt

U dient zich in dat geval voor 15 november 2018 te registreren per e-mail aan Havana@diplobel.fed.be

U ontvangt daarna van ons een bevestiging waarin de dag, uur en plaats van de afspraak vermeld zijn.

Goed om te weten :

  • Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar zijn vrij gesteld van vingerafdrukken.  Voor hen kan bij deze ambassade een paspoort per briefwisseling worden aangevraagd.  
  • Het is ook mogelijk om uw paspoort aan te vragen bij eender welke andere ambassade van België in het buitenland of bij de laatste gemeente van domicilie in België.
  • Bij gelegenheid van deze biometrische zending kunt u ook gebruik maken van onze diensten om documenten op te halen of af te geven of om een consulaire dienst te betalen en aan te vragen.

In toepassing van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dient u uw toestemming te geven met het gebruik van uw persoonlijke gegevens die bij deze gelegenheid allen gebruikt zullen worden voor het aanvragen van paspoorten en andere consulaire akten.

 

Nieuwe Ambassadeur

Wij hebben het genoegen om mevrouw Jehanne Roccas welkom te heten als nieuwe Ambassadeur van België voor Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek.

Voorheen was mevrouw Roccas Ambassadeur in Vietnam en in Kroatië.   Ze was ook Consul-Generaal in Sint Petersburg in Rusland en oefende diplomatieke functies uit in Genève, Madrid en bij het Koninklijk paleis in Brussel.

Bericht

Ten gevolge van een internetpanne kon deze ambassade geen mails ontvangen tussen 28 juni en 6 juli.

Indien u ons tijdens deze periode een bericht stuurde en nog geen antwoord ontving verzoeken wij u om uw bericht te herhalen.

 
Sluitingsdagen van de ambassade in 2018

De ambassade zal in de loop van 2018 nog gesloten zijn op volgende weekdagen:
30 maart, 2 april, 1 mei, 10 mei, 21 mei, 25-26 en 27 juli, 15 august, 10 oktober, 15 november, 25 december

 

Nieuwe Facebookgroepen: Haïti en de Dominicaanse Republiek

Sinds augustus 2016 is de Belgische ambassade in Havana ook bevoegd voor de Dominicaanse Republiek en Haïti. Om uitwisselingen met de Belgen die er wonen te stimuleren, en voor iedereen die geïnteresseerd is in de relaties tussen België en deze twee landen, heeft de ambassade twee nieuwe groepen gelanceerd op Facebook:

Bélgica en la República Dominicana  
La Belgique en Haïti / Bèljik nan Ayiti

Sluit u bij ons aan!

 

Nieuws

18 okt

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft vandaag een aanpassing goedgekeurd aan het wettelijk kader waarbinnen de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) werkt. De aanpassing is het sluitstuk van een grondige hervorming van BIO die de investeringsmaatschappij beter inbedt in het Belgisch ontwikkelingsbeleid, de band met de privésector versterkt en de ontwikkelingsimpact in Belgische partnerlanden verhoogt.

18 okt

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vandaag een reeks internationale engagementen onderschreven om de strijd tegen seksueel wangedrag in de internationale hulpverleningssector op te voeren. De afspraken kwamen tot stand in de marge van de internationale topontmoeting ‘Putting People First’ die vandaag in Londen plaatsvond.

17 okt

België is de tweede meest effectieve donor in het bestrijden van extreme armoede. Dat schrijft het gezaghebbende Overseas Development Institute (ODI) in het recente rapport ‘Financing the end of extreme poverty’. Ons land komt met dit resultaat net na Ierland. De focus op de minst ontwikkelde landen en het versterken van de hulpeffectiviteit was de voorbij jaren een van de aandachtspunten in het Belgisch ontwikkelingsbeleid.

15 okt

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat de Europese Unie vandaag in Luxemburg een sanctieregime in het leven roept tegen het gebruik van chemische wapens. Daardoor zal de EU kunnen optreden tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van chemische wapens. Met deze beslissing van de raad van ministers van Buitenlandse Zaken blijft de EU haar schouders zetten onder de strijd tegen deze mensonterende wapens.

12 okt

Toespraak van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo ter gelegenheid van de emeritaatsviering van Prof. Dr. Marleen Temmerman.